« SERVEIS

Tot i que som una empresa especialitzada en mecanitzats, durant aquests anys hem pogut adquirir gran experiència en diferents camps industrials, de manera que podem oferir els següents serveis:

- Prefabricació i muntatge, en planta si s'escau, d'estructures lleugeres.
- Reformes i modificació de plataformes, escales, altells, etc.
- Fabricació de dipòsits, calderins, intercanviadors, tolves, conductes i línies de canonades, tant en acer al carboni com en acers inoxidables i d'aliatge.
- Reparació de motlles i matrius.
- Fabricació de petites matrius.
- Fabricació de petits motlles.
- Automatització de processos industrials.
- Mecanització de tot tipus de peces tant en grans sèries com en peces úniques.
- Construcció de tot tipus d'utillatges ja siguin de mesura, de seguretat o de producció.
- Fabricació en sèrie de tot tipus de peces.
- Fabricació de prototips.

A més, disposem d'un equip de tècnics qualificats, capaços de realitzar qualsevol tipus de projecte, adaptant-se a les necessitats dels nostres clients, i tenint en compte els avenços tecnològics del moment, perquè sigui un procés àgil i ràpid.